CSR: Om att ta ansvar
CSR står för Corporate Social Responsibility och innebär för oss vårt ansvarstagande i samhället med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter. Det implementeras i allt vi gör och det har alltid varit och kommer alltid att vara kärnan i Mini Rodinis varumärke, och vårt fokus framåt. Det genomsyrar allt vi gör inom organisationen och det är en ständigt pågående process som ställer höga krav på hur vår organisation utvecklas på lång sikt.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med CSR-frågor. Har du frågor eller vill veta mer, skicka ett mail till csr@minirodini.se.

Vad vi gör och varför
Mini Rodini har ett av marknadens mest hållbara sortiment för barnkläder, med över 99% hållbara produkter årligen. Med "hållbara material" menar vi okonventionella material som har mindre påverkan på både miljö och människa. Det gäller allt från utveckling av råmaterial och resten av leden i produktionen till slutprodukt och användarpåverkan. Vi är dock medvetna om att alla material - hållbara som konventionella - har sina respektive för- och nackdelar.

Att ta fram material och produkter har och kommer alltid ha en påverkan och utmaningen ligger i att minska denna så mycket det går. Det är ett synsätt som måste implementeras och utvecklas konsekvent i alla delar av produktionen. För Mini Rodini börjar det redan i designfasen: hur vi väljer leverantörer, kvalité, konstruktion samt till att hitta rätt material. Mini Rodini anpassar och utvecklar alltid designen av produkterna för att de ska hålla så länge som möjligt, både stil- och kvalitetsmässigt, och lämna så lite avfall som möjligt. Vi har starka värderingar och höga mål och vi gör allt vi kan för att minimera vår påverkan på miljö, djur och de människor som tillverkar, hanterar och använder våra produkter.

Det finns många sätt att klassa en produkt som "hållbar" eller "ekologisk", men ingenting universellt. Många av våra konkurrenter väljer att kalla produkter för ekologiska eller hållbara när de innehåller så lite som 5% hållbara eller ekologiska material. Mini Rodini använder denna märkning på produkter där minst 80% av kompositionen består av hållbara material. Vi är involverade i hela processen - från råmaterial till slutprodukt – och vi arbetar konsekvent och långsiktigt med att hitta nya fibrer, hållbara material och metoder som gör det enklare att producera hållbara produkter, både miljömässigt och etiskt.

Hur vi gör det
Här är några exempel på vad vi gör för att säkerställa att Mini Rodinis produkter är producerade hållbart och under rättvisa arbetsförhållanden genom hela produktionskedjan:

99% produkter i hållbara material!

Vi är stolta över att vi, unika på marknaden, har kollektioner med över 99% produkter gjorda i hållbara material årligen. Jämfört med större aktörer på marknaden och andra närmre konkurrenter som använder omkring 25%, men oftast mindre. Här kan du läsa mer om våra hållbara material.

Plaggmärkningar

Vi har tagit fram ett label-koncept som förklarar hur och varför en enskild produkt är hållbar och etiskt producerad. Du hittar den informationen på produktens etiketter och i produktbeskrivningen i vår webshop. Har du frågor eller vill veta mer kan du alltid maila csr@minirodini.se

Kemikaliehantering

Kemikalier är nödvändiga för alla produkter vi gör. De fyller olika funktioner i olika skeden av produktionen: från att ta fram råmaterial till att färga och trycka tyger till funktionalitet. Utmaningen ligger i att undvika skadliga och giftiga kemikalier, som tyvärr fortfarande är väldigt vanliga och spridda inom textilindustrin globalt och hamnar i vår natur och levande varelser.

Vi arbetar aktivt med att begränsa användandet av farliga ämnen i alla våra produkter, för att värna om miljön, de som tillverkar våra produkter och de som hanterar och använder dem. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med att begränsa kemikalier i vår produktion.

Minskat spill

Textilproduktion innebär i många fall manuellt arbete som är beroende av mänskliga resurser. Det innebär därför också mycket spill varje säsong vad gäller material, arbetskraft, energi, kemikalier och vatten. För att hantera detta, försöker vi alltid att optimera åtgången säsong för säsong. Det gör vi bland annat genom att återanvända samma standardtyger, att inte mönsterpassa våra plagg efter tryckdesign och att inte använda alltför många kontrastfärger och –material på mindre delar av plagget. Framförallt så ser vi till att använda oss av miljömässiga standarder som ställer krav på våra leverantörer vad gäller till exempel vattenrening och säker hantering av kemikalieavfall.

Vi jobbar också aktivt med så kallad upcycling varje säsong. Det betyder att vi tar vara på vårt eget restmaterial som blir över efter varje säsong och skapar nya produkter av det med nytt värde och nytt behov. Detta sparar på naturresurser, arbetskraft, vatten, kemikalier och anergi som annars hade behövts vid nytillverkning.

Paketering

Alla detaljer är viktiga. För oss sträcker sig inte vårt materialval enbart till själva produkten, utan det innefattar också alla tillägg som etiketter och paketering. Detta är en stor utmaning eftersom den textila produktionskedjan är lång och brett spridd på många olika faciliteter i ofta varje process. Det krävs ett starkt engagemang och noggrant arbete för att säkerställa att varje process uppströms är så hållbar och rättvis. I dag är nästan alla dessa detaljer på våra produkter ekologiska, återvunna, från hållbart skogsbruk eller nedbrytningsbara. Vi återanvänder också alla kartonger som skickas till vårt lager till våra butiker och återförsäljare.

Transporter

Vår policy är att enbart använda båt- och lastbilstransport för vår produktion, beroende på varifrån det skickas. Vid enstaka tillfällen kan vi använda oss av båt/flyg-transport för att hålla kritiska leveranstider istället för att dela upp skeppningen på flera leveranser till och från vårt lager. Vi optimerar också själva packningen för att fylla varje leverans och samfraktar alltid från olika leverantörer när vi har möjlighet.

För lokala kurirtranporter mellan vårt lager, våra butiker och vårt huvudkontor, använder vi cykelbud i alla de fall vi kan.

Val av material

Att välja hållbara material och metoder framför konventionella innebär att efterlämna mindre påverkan på natur, tillverkare samt konsument. Vi arbetar med flera hållbara material som ekologisk bomull, återvunnen syntetfiber, modal och mycket mer. Här har vi samlat en som vi på Mini Rodinis tycker kan kallas hållbara.

Oberoende certifieringar

För att säkerställa att de material och processer vi arbetar med är så hållbara som vi och våra leverantörer påstår, jobbar vi med flera olika märkningar och standarder som omfattar både material, produktionsprocesser och de som arbetar i fabrikerna som gör våra produkter. Vi arbetar framförallt med GOTS, Fairtrade, Oeko-Tex, OCS, Bionic Finish Eco, GRS, FSC, SA-8000. Läs mer om våra certifieringar här.

Rättvis arbetskraft

Den textila produktionskedjan är lång och komplex, med behov av mänsklig arbetskraft i princip i varje fas och facilitet, framförallt i sömnadsfasen. Vi äger inga egna fabriker utan väljer varsamt ut fabriker som vi delar med flera andra varumärken. Vi letar efter och väljer ut vilka leverantörer vi vill arbeta med noggrant och medvetet med hållbarhet och rättvisa arbetsförhållanden som prioritet och huvudfokus. Därför arbetar vi med fabriker som redan är certifierade med till exempel SA-8000 och Fairtrade.

Ett huvudfokus hos oss är att bygga starka och långsiktiga affärsrelationer med våra leverantörer och fabriker, gynnsamma för båda parter. I det arbetet ingår att säkerställa att kriterierna i vår uppförandekod efterlevs så att vi kan ta vårt gemensamma ansvar för bra arbetsförhållanden och säker arbetsmiljö i fabrikerna. Därför arrangerar vi sociala revisioner av tredje part som är relevant för alla likvärda leverantörer. Dels görs de årligen på rutin av respektive certifiering och fabrik, men också på vårt egna initiativ med vår oberoende partner. Våra inspektioner görs alltid annonserade och efterföljs av öppen diskussion och uppföljning med respektive leverantör och inspektionspart för att nå bästa möjliga förbättringsåtgärder tillsammans framåt.

Fair Wear Foundation

Sedan januari 2016 är Mini Rodini medlemmar i Fair Wear Foundation. Fair Wear Foundation är en oberoende organisation som under ledning av fackförbund, branschorganisationer och ideella organisationer arbetar för förbättrade arbetsvillkor i den globala textilindustrin. Som medlemmar delar och implementerar vi gemensamma etiska krav genom Fair Wear Foundation Code of Labour Practice och vår uppförandekod i leverantörskedjan. Fair Wear Foundation gör en oberoende kontroll av att detta efterföljs genom sociala revisioner och övervakar hur vi följer upp och förbättrar arbetsförhållandena tillsammans med våra leverantörer. Rapporteringen av våra prestationer inom detta görs transparent av oss och även Fair Wear Foundation.
Fair Wear Foundation

Upcycling

Inom textilproduktion kommer det alltid att finnas spill av material, energi, vatten och kemikalier. Att upcycla innebär att ta tillvara på restmaterial, för att skapa nya produkter med nytt syfte och nytt värde. Detta innebär att vi tar extra ansvar för de naturresurser vi redan använt och minska vårt avfall. Alla våra upcyclade produkter har en egen hangtag som är markerad "upcycled", du hittar några av dem här.

Djurskydd

Mini Rodini älskar djur och av djurrättsskäl och också risk för skadliga kemikalier, undviks följande material tills de enligt oss eventuellt bevisas bli bra nog: läder, exotiska skinn, mocka, päls, dun, fjädrar, angoraull och konventionellt producerad silke. Här kan du läsa mer om de hållbara material vi väljer att arbeta med.

Du kan göra skillnad!
Textilindustrin är väldigt komplex och kräver hög åtgång av kemikalier, vatten och energi vilket oundvikligen har stor inverkan på både miljö och människa. Som textilproducent ser vi det som vår skyldighet att ta ansvar för att minimera denna påverkan och värna om vår miljö så mycket vi bara kan. Vi arbetar aktivt med att minska varje enskild produkts negativa miljöpåverkan och göra dem värdiga att existera. Vi anser att vi med ett konsekvent hållbarhetsarbete i kombination med hög kvalité och medveten design kan uppnå detta. Dels i vårt val av hållbara material, metoder, processer och logistiklösningar men också i att skapa ett unikt och tidlöst designvärde som håller länge. Och genom att välja produkter som är hållbart och etiskt producerade istället för konventionella, så gör du också det.

När man ser på en produkts livslängd är det också bevisat att den sista fasen - användarfasen - har en väldigt stor miljöpåverkan. Så genom att ta hand om produkten du köper på ett hållbart sätt kan du på ett enkelt sätt bidra till att minska dess totala miljöpåverkan. Här har vi sammanställt enkla och hållbara tips på hur du kan få dina produkter att hålla ännu längre.

Att arbeta med kemikalier
Kemikalier är nödvändiga för alla produkter vi gör. De fyller olika funktioner i olika skeden av produktionen: från att ta fram råmaterial till att färga och trycka tyger till funktionalitet. Utmaningen ligger i att undvika skadliga och giftiga kemikalier, som tyvärr fortfarande är väldigt vanliga och spridda inom textilindustrin globalt och hamnar i vår natur och levande varelser.

Vi arbetar aktivt med att begränsa användandet av farliga ämnen i alla våra produkter, för att värna om miljön, de som tillverkar våra produkter och de som hanterar och använder dem. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med att begränsa kemikalier i vår produktion.

Material

Redan i designfasen väljer vi hållbara material framför konventionella närhelst vi kan och vi är ledare på marknaden vad gäller andel hållbara produkter i ett brett sortiment från trikå, denim, ytterplagg, skor, hemtextil och allt däremellan. Alla de enligt oss hållbara material vi använder är certifierade och kontrollerade med oberoende restriktionslistor för kemikalier och minimerar risken för att farliga ämnen skulle användas. Men vår en egen kemikaliekontroll är grunden och också mer strikt.

Restriktionslista

Mini Rodini har en lista över förbjudna och limiterade kemikalier som alla leverantörer måste signera och efterfölja. Listan är baserad på EUs kemikalielagstiftning REACH och innehåller även aktivt tillagda ämnen och striktare gränsvärden per ämne än REACH, för att vi anser att det behövs för att faktiskt kunna kalla en produkt och produktion miljövänligt och hälsosamt säker.

Kemikaliegruppen – Swerea

Mini Rodini är medlem i Kemikaliegruppen. Kemikaliegruppen finns till för att sprida färsk information och kunskap om kemi- och miljörelaterade frågor till medlemsföretagen för att hålla oss uppdaterade och proaktiva angående lagkraven och de aktuella riskerna i industrin.

GOTS – Global Organic Textile Standard

GOTS-standarden innefattar strikta kemikaliekrav från råmaterial till färdig produkt. GOTS är också striktare än REACH vad gäller till exempel nano-partiklar, utsläpp i vattenmiljö och biologiskt nedbrytbara ämnen. Idag är över 70% av Mini Rodinis kollektioner certifierade med GOTS årligen.

Oeko-Tex® 100 Standard

Oeko-Tex® 100 Standard är en certifiering där råmaterialet och produkten testas för och ej får innehålla hälsofarliga, miljöfarliga och olagliga kemikalier. Mini Rodini använder Oeko-Tex® 100 Standard som ett komplement till GOTS, på produkter vars komposition innehåller mindre än 70-95% ekologiska fibrer.

Stickprovskontroller

Laboratoriekontroller görs i oberoende laboratorium varje säsong. Dessa görs både i produktionsland och efter att produkterna kommit till vårt lager i Sverige. Speciellt för de produkter som kräver mer kemikalier än andra i produktion, till exempel funktionsplagg och skor.

Lokala lagar

Lokala lagar och regleringar om användandet av kemikalier i produktionslandet måste efterföljas genom hela processen och det ingår i Mini Rodinis Uppförandekod som varje leverantör måste skriva under och efterfölja.

Hållbarhetsrapporter
Vi samlar vårt hållbarhetsarbete i en Hållbarhetsrapport varje år. Det är för att visa våra intressenter våra aktuella framsteg och utmaningar på hållbarhetsområdet och dess framtidsmål.

Hållbarhetsrapport för 2016 kan laddas ner via denna länk.

Hitta tidigare hållbarhetsrapporter här:
Hållbarhetsrapport 2015
Hållbarhetsrapport 2014