Leverans 1-3 arbetsdagar | Förlängd returrätt till 7/1

Integritets & Säkerhet

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Gällande från den 26 september 2023.

Genom att använda våra tjänster och den här webbplatsen accepterar du att Mini Rodini AB, org. nr. 556779-7963 ("Mini Rodini"), behandlar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftspolicyn och vid var tidpunkt gällande lagar och bestämmelser om skydd av personuppgifter. Vi hanterar dina personuppgifter på olika sätt beroende på om du besöker vår webbplats, våra butiker, om du inte är registrerad som kund, om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev.

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en person, exempelvis förnamn, efternamn, adress, e-postadress eller andra kontaktuppgifter.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS?

Mini Rodini är personuppgiftsansvarig enligt gällande dataskyddsbestämmelser. Nedan följer en översikt över de personuppgifter vi behandlar i enlighet med gällande lagstiftning, EU-förordning 2016/679 (allmänna dataskyddsförordningen, ("GDPR")).

Vi behandlar följande personuppgifter:

 • Grundläggande kontaktinformation som du uppger, t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress.

 • Uppgifterna som du lämnar kan även kompletteras via söktjänster (t.ex. vi inhämtar dina kontaktuppgifter från offentliga och privata register eller från tredje part). Detta gör vi för att bland annat kunna tillhandahålla dig de tjänster vi erbjuder, för identifiering och registrering och för att ge god service.

 • Uppgifter kopplade till ditt användarkonto i vår webbshop (Mina Sidor), t.ex. e- postadress, beställningsuppgifter, sekretessinställningar m.m.

 • Uppgifterna används för att upprätthålla en god kundrelation och ge dig en bättre shoppingupplevelse och god service. - Uppgifterna används också för att kontakta dig om det är nödvändigt.

 • Uppgifter i samband med att du prenumererar på vårt nyhetsbrev, t.ex. e-postadress.

 • Uppgifter i samband med användning av våra tjänster, t.ex. vilken enhet du använder när du besöker våra webbplatser, information insamlad via cookies om vilka sidor du besöker, vilken kommunikation du har mottagit och agerat på, vilka produktaviseringar du har mottagit och vilket anpassat innehåll du har använt, kundundersökningar du besvarat m.m.

 • Information kopplad till köp och reservationer, t.ex. vilka produkter du har köpt, vilken butik du har handlat i, eventuella reservationer du har gjort i våra butiker, vilket leveranssätt och vilken betalningsmetod du har valt m.m.

 • Uppgifter som härrör från andra uppgifter, vilka antingen har genererats eller uppgetts, t.ex. marknadsföringssegment och annan information om våra användares shoppingvanor som gör att vi förstår dessa bättre.

 • Uppgifter som du lämnar till vår kundtjänst.

 • Eventuella andra uppgifter som samlas in med ditt samtycke. Om så sker får du specifik information om vilka uppgifter vi samlar in och vad de används till när vi inhämtar ditt samtycke.

VAD ANVÄNDS MINA PERSONUPPGIFTER TILL?

För att tillhandahålla våra produkter och tjänster

Dina personuppgifter används för att ge dig bästa möjliga produkter och tjänster. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är ett avtal som du har ingått. Exempel på hur dina personuppgifter används i samband med ändamålet:

Administrera dina beställningar/köp/returer i webbshop eller butik. Information/uppdateringar om dina beställningar/köp/returer i webbshop eller butik. Svara på dina frågor och meddelanden i samband med köp. Identifiera dig som användare för att ge dig en bättre och enklare shoppingupplevelse. Skicka digitala kvitton till dig som är medlem när du handlar i våra fysiska butiker. Ge dig möjlighet att delta i tävlingar.

DIREKTMARKNADSFÖRING

För att, via e-post eller sms, kommunicera nyheter, kampanjer, erbjudanden, produktförslag, medlemserbjudanden, funktionsrelaterad information, ändringar och nyheter i våra tjänster eller annat som vi tror vara relevant för dig.

Om du har anmält dig till att prenumerera på vårt nyhetsbrev är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål samtycke till nyhetsbrev.

MARKNADSFÖRING I VÅRA DIGITALA KANALER

För dig som besöker vår webbplats är den rättsliga grunden för behandling vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter och tjänster.

I detta sammanhang används personuppgifter för att exempelvis anpassa innehållet på våra webbplatser baserat på inställningar, preferenser samt köp- och användningsmönster.

MARKNADSFÖRING I ANDRA DIGITALA KANALER

Vi vill att annonserna från oss som våra prenumeranter på nyhetsbrev ser i andra medier ska vara relevanta. För att vi ska kunna visa dig relevanta annonser i andra digitala kanaler, t.ex. Facebook och Google, synkar vi personuppgifter som e-postadress och eventuellt ditt telefonnummer med motsvarande identifikatorer på den aktuella plattformen. Anpassningen baseras enbart på det vi vet om dig, inte på uppgifter som andra medier har utöver de som behövs för att identifiera dig. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter för dessa ändamål samtycke.

ADMINISTRERA ANVÄNDARKONTO, ANMÄLAN TILL NYHETSBREV

Vi använder dina personuppgifter i samband med skapande och administration av användarkonton samt anmälan till vårt nyhetsbrev. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är det samtycke du har lämnat till oss. I detta sammanhang används dina personuppgifter i samband med ändamålet bland annat genom:

 • att skapa och hantera personliga användarkonton i vår webbshop,
 • att skapa och hantera anmälningar till vårt nyhetsbrev,
 • att informera om nya eller ändrade tjänster, till exempel nya betalningslösningar,
 • att svara på dina förfrågningar beträffande, anmälan till nyhetsbrev.

ANALYS OCH UTVECKLING

Vi använder personuppgifter för att förstå användningsmönster och behov samt för att vidareutveckla våra tjänster och produkter. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är vårt berättigade intresse av att förbättra våra tjänster och inbegriper bland annat:

 • använda statistiska data för att dela in användare i grupper utifrån t.ex. bostad, ålder, kundrelationens varaktighet, användningen av våra webbplatser, nyttjande av medlemsförmånerm., i syfte att förstå hur dessa faktorer påverkar behoven och användningen av våra tjänster – i dessa fall behandlas uppgifterna i aggregerad form och/eller anonymiserade,
 • samla in och analysera information genom kundundersökningar, kundtjänst, inskickade förslag m.m., i syfte att förstå användningsmönster och behov av att utveckla våra produkter och tjänster,
 • testa och förbättra våra system, tjänster och produkter.

SÄKERHET OCH FÖREBYGGANDE AV MISSBRUK

Vi behöver behandla personuppgifter för att kunna garantera en hög säkerhetsnivå i alla våra tjänster och för att kunna upptäcka eller förhindra olika typer av bedrägerier och missbruk av tjänster. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse av att bl.a. upptäcka bedrägerier eller missbruk av våra tjänster eller betalningsmetoder.

DELAR NI MINA PERSONUPPGIFTER MED ANDRA?

Våra leverantörer behöver personuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänster till oss inom ramen för de behandlingsaktiviteter som beskrivs i den här policyn. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med de aktuella leverantörerna som definierar tydliga begränsningar för hur de får använda dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Vi vidarebefordrar dina personuppgifter till våra leverantörer inom följande områden:

 • Kundtjänst
 • Analys/statistik
 • Betalning
 • Transport
 • Teknisk support
 • Marknadsföring
 • Kommunikationstjänster

Efter kampanjer vill vi i vissa fall analysera försäljningen mot våra marknadsaktiviteter för att kunna skapa mer relevanta erbjudanden i framtiden. Detta gör vi genom att synkronisera anonymiserad köpdata med marknadsaktiviteter hos tredje part.

VAR LAGRAS MINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter lagras huvudsakligen inom EU/EES-området, men vissa av våra leverantörer har tekniska supporttjänster placerade utanför EU/EES. Vid användning av dessa supporttjänster regleras eventuell behandling av dina personuppgifter genom EU:s/EES:s standardavtalsklausuler för överföring till tredje land eller annan godkänd överföringsmekanism med eventuella nödvändiga skyddsåtgärder.

Vi arbetar ständigt för att säkerställa att både vi och våra leverantörer följer dataskyddslagstiftningen, även när det gäller överföringar till tredje land.

HUR KAN JAG ADMINISTRERA MINA PERSONUPPGIFTER?

Du kan närsomhelst ändra dina personuppgifter. Du kan antingen göra det själv via dina sidor eller kontakta oss för att få hjälp.

DINA RÄTTIGHETER

 • Om du vill veta vilka personuppgifter om dig som vi lagrar har du rätt att be om ett registerutdrag.
 • Om du vill få dina personuppgifter korrigerade har du rätt att begära detta.
 • Om du vill radera dina personuppgifter har du rätt att göra det förutsatt att vi inte är skyldiga enligt lag att lagra dem.
 • Om du vill begränsa behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att be om detta.
 • Samtycke kan återkallas till envar tid.
 • Där behandling baseras på berättigat intresse eller avtal, kan behandlingen i viss mån ändock fortsätta.
 • Om vi korrigerar eller raderar dina personuppgifter, eller om vi begränsar behandlingen, informerar vi dig om detta.
 • Du har rätt att få en utskrift av dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format och att flytta över uppgifterna till ett annat företag. Detta gäller dock bara uppgifter som du aktivt har lämnat.
 • Du har rätt att invända om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter på rätt sätt.

VEM HAR TILLGÅNG TILL MINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter behandlas endast av behörig personal som har tillgång till uppgifterna i egenskap av sin yrkesmässiga befattning och som endast har rätt att hämta/använda uppgifterna för det angivna och berättigade ändamål för vilket de samlades in.

HUR LÄNGE LAGRAR NI MINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter lagras så länge vi behöver dem för att tillhandahålla de tjänster som beskrivs i den här policyn, för att säkerställa dina rättigheter i samband med köp av produkt eller så länge lagen ålägger oss att behålla dem. Därefter raderas de.

HUR SKYDDAR NI MINA PERSONUPPGIFTER?

Vi lagrar dina personuppgifter i våra verksamhetsmiljöer. I dessa miljöer används standardmässiga säkerhetslösningar för att förhindra obehörig åtkomst. Vi skyddar personuppgifter och känslig information enligt gällande standard.

HUR FUNGERAR REGELVERKET FÖR PERSONUPPGIFTER?

All behandling av personuppgifter, bl.a. insamling, registrering, lagring och utlämning, omfattas av särskilda regler, bland annat dataskyddsförordningen. Det är Mini Rodini som är personuppgiftsansvarig, d.v.s. ansvarar för att behandlingen överensstämmer med gällande lagstiftning och bestämmelser. Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige återfinns längst ner i denna policy.

Integritetsskyddsmyndigheten övervakar att regelverket efterlevs i Sverige. Du har rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten beträffande den personuppgiftsansvarigas behandling enligt den här personuppgiftspolicyn.

COOKIES

När du besöker våra webbplatser används cookies för att bl.a. webbplatserna ska känna igen den dator eller mobiltelefon du använder. Cookies förbättrar din användarupplevelse eftersom de bl.a. kommer ihåg dina inloggningsuppgifter vid ditt nästa besök. De ger oss också information om ditt beteende på våra webbplatser, vilket gör att vi kan anpassa innehållet så att det blir mer relevant för dig.

VAD ÄR COOKIES OCH HUR ANVÄNDER VI COOKIES?

Cookies är små textfiler som lagras på din enhet och som används av webbplatsen för att göra din upplevelse smidigare. Vi använder dem för att spåra vilka sidor du besöker, komma ihåg vem du är eller komma ihåg dina inställningar, till exempel språk.

Pixlar är små kodbitar på vår webbplats som vi använder för att registrera konverteringar via webbannonser. Med hjälp av dem kan vi internt på vår webbplats anpassa extern reklam till kundgrupper baserat på deras intressen.

Med hjälp av cookies kan webbplatserna lagra och använda data direkt i webbläsaren.

På den här webbplatsen används olika typer av cookies. Vissa cookies placeras av tredjepartstjänster som visas på våra sidor.

Ett villkor för användningen av cookies är att du har gett ditt samtycke till användningen. Det är tillräckligt att du samtycker en gång för varje ändamål. Du kan när som helst ändra eller dra tillbaka ditt samtycke till cookiepolicyn på vår webbplats.

ÄNDRINGAR AV DENNA PRIVACYPOLICY

Vi har rätt att göra ändringar i denna policy. När ändringarna inte är rent redaktionella eller språkliga utan av materiellt slag kommer de som har användarkonto i vår webbshop informeras om ändringen och vad den innebär för dig innan den träder i kraft.

KONTAKTUPPGIFTER

Personuppgiftsansvarig är Mini Rodini, som återfinns på www.minirodini.com.

Om du har frågor beträffande ditt användarkonto eller behandlingen av dina personuppgifter, eller vill utöva någon av dina rättigheter, får du gärna kontakta oss via vårt formulär eller telefonnummer + 08-124 53 962

Prenumerera på vårt nyhetsbrevFå nyheter om kollektioner, kampanjer och mycket mer.
social-link-facebook_iconsocial-link-youtube_iconsocial-link-pinterest-iconsocial-link-instagram-iconsocial-link-naver-iconsocial-link-kakao-icon
Våra butiker

Stockholm, Odengatan

Odengatan 78 ,113 22 Stockholm+46 8 314 110[email protected]
Måndag - Torsdag 11-18Fredag 11-17Lördag 12-16Söndag 12-15
Hitta hit

London, Notting Hill

237 Westbourne Grove, London W11 2SEPhone: +4420 724 336 77 [email protected]
Måndag - Lördag 10-18Söndag 11-17
Hitta hit

Stockholm, Åhlens City

Klarabergsgatan 50, 112 21 Stockholm
Måndag - Fredag 10-20Lördag - Söndag 10-19
Hitta hit