Hållbarhetsrapporter

Varje år sammanfattar vi vårt hållbarhetsarbete – framsteg, utmaningar och mål – i en hållbarhetsrapport.

Hållbarhetsrapport 2016

Hållbarhetsrapport 2015

Hållbarhetsrapport 2014