Vår påverkan

MATERIAL FÖR IMORGON

Mini Rodini har ett av marknadens mest hållbara sortiment, med över 99 % produkter tillverkade av hållbara material årligen. Med hållbara material menar vi okonventionella material som har mindre påverkan på både miljö och människa, exempelvis ekologisk bomull, återvunnen polyester och Modal®. Vi jobbar även med upcycling där vi återanvänder material från tidigare kollektioner.

Vi klassar våra produkter som hållbara när minst 80 % av kompositionen innehåller okonventionella material, till skillnad från många av våra konkurrenter som har 50 % som regel. För miljön och med respekt för djurens välmående använder vi aldrig läder, päls, fjädrar, ull med mulesing eller konventionellt silke i våra produkter eller samarbeten.

Lär dig mer om materialen vi använder här.

BÄTTRE KEMIKALIER

Kemikalier är nödvändiga för alla typer av textilprodukter, inklusive Mini Rodinis produkter. De används genom olika delar av produktionen – från att ta fram råmaterial, färga och trycka tyger till funktionalitet. Utmaningen ligger i att undvika de skadliga och giftiga kemikalierna som har en negativ påverkan på människa, djur och natur. Eftersom att våra produkter främst används av barn är kemikaliehantering ett viktigt ämne för oss, och vi arbetar aktivt med att begränsa användandet av farliga ämnen i alla våra produkter. Redan i designfasen utesluter vi stora mängder av farliga kemikalier genom att välja mer hållbara material med oberoende tredjepartscertifieringar. Vi gör även systematiska riskanalyser och tester för att säkerhetsställa att våra produkter lever upp till våra standarder.

För att hålla oss uppdaterade och proaktiva angående lagkraven och de aktuella riskerna i industrin är Mini Rodini medlem i Kemikaliegruppen vid Swerea som delar den senaste informationen och kunskapen gällande kemi- och miljörelaterade frågor.

Vår restriktionslista är baserad på EU:s kemikalielagstiftning REACH, men innehåller också aktivt tillagda ämnen och striktare gränsvärden per ämne jämfört med REACH, vilket vi anser behövs för att kunna kalla en produkt och produktion säker och hållbar.

Du hittar vår restriktionslista för kemikalier här.

MINSTA MÖJLIGA SPILL

Textilindustrin är beroende av mänskliga resurser – med varje kollektion följer spill i form av material, arbetskraft, energi, kemikalier och vatten. Det vi kan göra är att minimera vårt spill och ta bättre hand om det.

Vi använder miljömässiga standarder som ställer krav på våra leverantörer, till exempel vattenrening och säker hantering av kemikalieavfall, och vi försöker alltid optimera varje produktion. Istället för att testa nya tygkvaliteter inför varje kollektion har vi ett standardsortiment som återkommer varje säsong. Vi mönsterpassar inte våra plagg efter tryckdesign och undviker kontrastfärger och -material på mindre delar av plagget.

2013 lanserade vi vår första kollektion med upcyclade produkter tillverkade av spillmaterial. Varje år använder vi material från tidigare kollektioner för att ta fram nya produkter med ett nytt syfte – med målet att skapa en cirkulär process med minsta möjliga spill.

SOCIAL RÄTTVISA

Vårt sociala ansvar innefattar alla delar av Mini Rodini – från design och produktion, till butik och slutkonsument. Vi vill ge barn friheten att välja kläder som passar deras personlighet, humör och kreativitet. Alla våra plagg är unisex och vi kategoriserar aldrig våra plagg efter normativt kön.

Likt andra företag i klädindustrin äger Mini Rodini inga egna fabriker. Istället delar vi ansvaret tillsammans med flera andra varumärken. Vi väljer noggrant ut leverantörer med hållbarhet och rättvisa arbetsförhållanden som prioritet och huvudfokus. Därför arbetar vi med fabriker som redan är certifierade med till exempel SA-8000 och Fairtrade.

Vår ambition är att bygga långsiktiga relationer med leverantörer och fabriker som är gynnsamma för båda parter. I det arbetet ingår att säkerställa att kriterierna i vår Code of Conduct efterlevs så vi kan ta vårt gemensamma ansvar för bra arbetsförhållanden och säker arbetsmiljö i fabrikerna. En annan viktig del av arbetet är levnadslöner. Trots att levnadslöner har varit ett debatterat ämne sedan långt tillbaka är minimilöner fortfarande standard i majoriteten av produktionsländerna. 2014 gick vi, tillsammans med andra varumärken, med i ett projekt hos tre fabriker i Indien, för att betala ut vår del av en levnadslön till de anställda. Sedan dess har arbetet med levnadslöner varit ett pågående projekt – 2017 implementerade vi ett liknande system på eget initiativ. Vårt långsiktiga mål är att implementera ett system för levnadslöner på alla våra sömnadsenheter.

Vi arrangerar sociala revisioner av tredje part som är relevant för alla leverantörer. Våra inspektioner är alltid annonserade och efterföljs av en öppen diskussion och uppföljning med respektive leverantör och inspektionspart för att tillsammans hitta bästa möjliga väg framåt. Sedan januari 2016 är vi en stolt medlem i den oberoende organisationen Fair Wear Foundation. Som medlemmar delar och implementerar vi gemensamma etiska krav genom Fair Wear Foundation Code of Labour Practice och vår uppförandekod i leverantörskedjan. Rapporteringen av våra prestationer inom detta görs transparent av oss och även Fair Wear Foundation. Läs mer här.

STORA DETALJER

Valet av material gäller inte bara våra produkter, utan även allt omkring som etiketter och paketering. Idag är de flesta av de här detaljerna ekologiska, återvunna eller nedbrytningsbara, och vid leveranser till butiker och återförsäljare återanvänder vi kartonger från vårt lager.

När paketen är redo att skickas optimerar vi packningen för att fylla varje leverans och samfraktar alltid från olika leverantörer om möjligt. Vår policy är att enbart använda båt- och lastbilstransport, beroende på varifrån det skickas. Vid enstaka tillfällen använder vi båt/flyg-transport för att hålla kritiska leveranstider istället för att dela upp skeppningen på flera leveranser till och från vårt lager. För lokala kurirtransporter mellan lager, butiker och huvudkontor använder vi cykelbud i alla lägen vi kan.

KONSTEN ATT HÅLLA ETT LÖFTE

För att säkerställa att de material och processer vi jobbar med är som vi lovar, arbetar vi med flera olika märkningar och standarder som omfattar både material, processer och personerna som arbetar i fabrikerna.

Vi arbetar framförallt med GOTS, Fairtrade, Oeko-Tex, OCS, Bionic Finish Eco, GRS, FSC, SA-8000. Läs mer om alla certifieringar och standarder här.